Şifremi Sıfırla
Şifremi Hatırladım!

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI
 

1. TARAFLAR

A-Bir tarafta “doğal mermer” taş satışı ve aksesuarlarıyla ilgili hizmeti sunan www.mermermasam.com (“MERMERMASAM”) internet sitesinin sahibi, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbul adresinde mukim MOM MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “MOM MERMER” olarak anılacaktır.)

B-www.mermermasam.com adlı internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır.)


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1.İşbu Sözleşme'nin konusu “MOM MERMER” in sahip olduğu internet sitesi www.mermermasam.com' dan ÜYE' nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

2.2.İşbu sözleşmenin kapsamı ise; işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ve gizlilik politikasına ilişkin olarak “www.mermermasam.com” tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.İşbu SİTE‘nin sahibi “MOM MERMERDİR” ‘dir. Bu SİTE‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE‘nin sunumu “MOM MERMERİN” ya da “MOM MERMERİN” izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “MOM MERMER” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, “MOM MERMERİN” hizmetlerini, “MOM MERMER” bilgilerini ve “MOM MERMERİN” telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “MOM MERMERİN” hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve “MOM MERMERİN” yazılı izni ile mümkündür.

3.2.ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve www.mermermasam.com tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.3.ÜYE ve www.mermermasam.com, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4. ÜYE, www.mermermasam.com adlı internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, verilen bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle “MOM MERMERİN” uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini “ÜYE” beyan, taahhüt ve kabul eder.

3.5.ÜYE, www.mermermasam.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.6.“MOM MERMER” tarafından  www.mermermasam.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.6.www.mermermasam.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, www.mermermasam.com web sitesi’ne girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.7.KULLANICI ve ÜYE, SİTE‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’ nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’ nın ve ÜYE’ nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’ nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan “MOM MERMER” sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’ nın ve ÜYE’ nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan “MOM MERMER” sorumlu değildir.

4. SÖZLEŞME ONAYI

4.1.Kullanıcı veya müşteri, üye kayıt formunu doldurup, ilgili butona basarak onayladığında, işbu sözleşme hüküm ve maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

4.2.www.mermermasam.com sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden üye tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

4.3. www.mermermasam.com sözleşmeyi onaylayarak kayıt olan üyelerine ve site ziyaretçilerine elektronik ortamda ürün fotoğraf paylaşımı ile ürünlerle ilgili detaylı bilgileri vererek alışveriş imkânı sunar.

5. ÜYELİK

5.1.www.mermermasam.com üyesi olabilmek için, üye kayıt formunun eksiksiz doldurulması ve işbu sözleşmenin ilgili butona basılarak onayı gerekir. Üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcı kendi belirleyeceği bir "Şifre"ye sahip olur. "Şifre" üyeye özeldir ve yalnız kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. “Şifre" seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. www.mermermasam.com şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. www.mermermasam.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmek için "Şifre" girmek zorunludur.

5.2.Üyelik; "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı/üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

6. GENEL KOŞULLAR (Üye servis ve hizmetlerden yararlanırken)

6.1.Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,

6.2."Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "site" mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve "site"deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "site"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini,

6.3. ÜYE VERDİĞİ BİLGİLERİN DOĞRU VE HATASIZ OLDUĞUNU, EKSİK VEYA HATALI BİLGİ GİRİŞİ SEBEBİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ZARAR VE AKSAMALARDA TÜM SORUMLULUĞUN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU, BU HALLERDE ÜYELİĞİNİN SONA EREBİLECEĞİNİ,

6.4.Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan www.mermermasam.com sorumlu tutulamayacağını,

6.5.Üye www.mermermasam.com’ da bulunan hiçbir materyali,fotoğrafı, bilgileri herhangi bir yolla kopyalayama, dağıtma, çoğaltama, kullanma, değiştirme ve üzerinde değişiklik yapamayacağını,

6.6.Sağlanan hizmet ile site içeriğinin ancak kullanım yeterliliğine sahip kişilere ve kurumlara uygun olduğunu, aksi durumda www.mermermasam.com sorumlu tutmayacağını,

6.7.Site üzerinden sunulan hizmetlere, www.mermermasam.com tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, aksi takdirde www.mermermasam.com’ un doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini ve sorumlu olacağını,

6.8.Verilerin yetkisiz kişilerce okunması sonucu meydana gelebilecek zararlardan www.mermermasam.com’ un sorumlu tutmayacağını,

6.9.Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

6.10.www.mermermasam.com’ un izni olmaksızın site üzerinde ticari faaliyette bulunmamayı, reklâm yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

6.11.www.mermermasam.com tarafından elde edilen kayıtların tamamının rızası dâhilinde olduğunu,

6.12.Sitenin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, site kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,

6.13.www.mermermasam.com gerekli gördüğü durumlarda site işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

6.14.Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgiler postalamamayı ve zincir posta (chain mail), sürekli posta (spam mail), yazılım virüsü vb., gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı,

6.15.Site üzerinde "Şifre" ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu, satın alma işleminde geçerli bir kredi kartı kullanmak zorunda olduğunu (alternatif ödeme kanalları arasından kredi kartı seçilmiş ise), kullandığı kartın geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,

6.16.Kullanıcıların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, .www.mermermasam.com adresinde üzerinden yaptıkları alışverişlerden, .www.mermermasam.com’ un ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu çerçevede www.mermermasam.com’ dan hiçbir şekilde para iadesi istenemez ve .www.mermermasam.com hakkında hukuki veya cezai herhangi bir işlem uygulanamaz. 

6.17.www.mermermasam.com, "site içerisinde" sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri "kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.


6.18.www.mermermasam.com, “site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında .www.mermermasam.com nezdinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.

6.19.Kullanıcıların, www.mermermasam.com sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, www.mermermasam.com' un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


6.20.Kullanıcı/üye, www.mermermasam.com’ un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


6.21.www.mermermasam.com’ un sunduğu mal ve hizmetlerden yararlananlar ve "site"yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "site" üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı"ların, "site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk, kendilerine aittir. Her "kullanıcı", .www.mermermasam.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla .www.mermermasam.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kullanıcı"ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “MOMMERMER” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


6.22.Kullanıcı, www.mermermasam.com tarafından satış için sergilenen mal/hizmetleri, www.mermermasam.com un belirlediği fiyattan ve www.mermermasam.com tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden her hangi birini tercih etmek suretiyle satın almaya hak kazanır. "Kullanıcı", “site”de sergilenen herhangi bir ürünü ve “site”de ürüne ilişkin olarak sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmek suretiyle, “kullanıcı” ile www.mermermasam.com arasından satım sözleşmesi kurulmuş olur. Kullanıcı, kurulan sözleşme ile .www.mermermasam.com tarafından ürüne ilişkin olarak yapılan açıklama ile ürün için belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.


6.23.Kullanıcı, işbu sözleşme doğrultusunda satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini ödeme yükümlülüğünü, ürüne ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme seçeneği üzerinden yerine getirir.

6.24.Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, ürün teslimatı; tedarikçi firma veya “MOM MERMER” in anlaşmalı nakliye firması/sevkiyatçısı tarafından yapılacaktır. Sipariş bilgilendirme mailinin gönderilmesi ile kullanıcının siparişe ulaşacağı zaman aralığı, siparişler tam olarak temin edildiği takdirde, hava koşulları elverişli olduğu durumlarda, tüm Türkiye için siparişlerde ortalama 10 ile 30 iş günü arasındadır. Kullanıcının siparişleri bu süreler içinde teslim edilmezse, “kullanıcı”, “site”nin iletişim bölümünde yer alan e-posta veya telefon iletişim imkânları üzerinden www.mermermasam.com’ a durumu bildirmelidir.


6.25.Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, teslim paketinin içinde bulunan “MOMMERMER” tarafından kullanıcı adına kesilen irsaliye veya .www.mermermasam.com’ a ait irsaliyeli fatura, sipariş edilen ürün ile birlikte alıcıya teslim edilecektir.

7.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

7.1.“MOM MERMER”, SİTE‘ye erişilmesi, SİTE‘nin ya da SİTE‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. “MOM MERMER”, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’ nin kullanılması ile “MOM MERMERİN”, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

8.MÜCBİR SEBEPLER

8.1.Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, www.mermermasam.com tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.


8.2."Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, kaza, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.mermermasam.com’ un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


9.SÖZLEŞMENİN FESHİ 

9.1.İşbu sözleşme "kullanıcı", "site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "kullanıcı"nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.


9.2.www.mermermasam.com, "kullanıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "kullanıcı"lar fesih sebebiyle www.mermermasam.com’ un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


a."Kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b."Kullanıcı"nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c.“Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

d.“Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları www.mermermasam.com adresindeki alış verişlerde bulunması durumlarında,

e. İşbu sözleşme, "kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

10.1.İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda öncelikli olarak bu sözleşme hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde meri Türk Kanunları (TK, BK, TTK, HUMK, MK ve diğerleri) uygulanacaktır.

10.2.İşbu “WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI “ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’ na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.YÜRÜRLÜK

11.1.İşbu, “WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI” “MOM MERMER” tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte ve kullanıcının kayıt formunu doldurup, ilgili butona basarak onaylamasından itibaren yürürlülük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’ yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “MOM MERMER”, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.